Realizowane projekty
ABAStroke spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. ”ABAStroke - personalizowana mobilna rehabilitacja poudarowych deficytów poznawczych”
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju “Szybka Ścieżka”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, którym będzie technologia oparta na AI dedykowana rehabilitacji funkcji poznawczych osób po udarze.
Dofinansowanie projektu z UE:
4 593 946,80 zł