Polityka Prywatności
Polityka Prywatności
ABAStroke sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, (31-062), ul. Krakowska 5/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000839391, REGON: 385976228, jest Administratorem Danych ("Administrator Danych").

§1
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na następujący adres: michal@abastroke.com

§2
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz możliwej dalszej korespondencji dotyczącej Twojego zapytania. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom świadczącym usługi w naszym imieniu i na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom obsługującym nasze formularze kontaktowe i e-mail.

§3
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Co jakiś czas będziemy pytać Cię, czy nadal jesteś zainteresowany utrzymaniem relacji z ABAStroke lub otrzymywaniem od nas komunikatów handlowych i informacji marketingowych, a zatem, czy Twoja zgoda jest aktualna.

§4
W każdym momencie masz prawo do:
1. Żądania od ABAStroke dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
3. Otrzymania Twoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz przekazania tych danych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),
4. Wycofania w każdym czasie udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ABAStroke narusza obowiązujące przepisy.
6. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Nie będziemy używać Twoich danych do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Nie używamy plików cookies.